Pages

19/08/2013

SUB DISTRICT GAMES SCHEDULE

മാടായി ഉപജില്ലാ തല ഗെയിംസ് മലസരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ നടക്കും.എല്ലാ കുട്ടികളും ഐ ഡി കാര്ഡ് സഹിതം പങ്കെടുക്കുക.
23/08/2013  - GHSS KUNHIMANGALAM - VOLLEY BALL  (ALL CATEGORY)
                    -  GHSS KUNHIMANGALAM -  KHABADDI (ALL CATEGORY)
                    - GHSS KUNHIMANGALAM  - KHO - KHO (ALL CATEGORY)
24/08/2013   - UNIVERSITY SPORTS COMPLEX , MANGATTUPARAMBA - 
                       - SHUTTLE (BADMINTON) , TABLE TENNIS (ALL CATEGORY)
26/08/2013    -  FOOTBALL (SENIOR) - PALAYAM GROUND
27/08/2013    -  CRICKET (SENIOR)    -  PALAYAM GROUND
29/08/2013    - FOOTBALL (JUNIOR) , CRICKET ( JUNIOR) - GHSS CHERUTHAZHAM

No comments:

Post a Comment